• Doprava do a z dětského klubu Základní školy Comenia

    Od 30. listopadu 2020 provozujeme dopravu dětí do dětského klubu Základní školy Comenia a zpět domů.

    Doprava je poskytována dětem na 1. stupni Základní školy Comenia. Doprava dětí je poskytována bezplatně.

    Na dopravu dětí je čerpána podpora v rámci projektu, Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, reg. číslo projektu, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331.

    V případě zájmu o bližší informace o podmínkách dopravy se obraťte na projektovou manažerku, Renatu Volejníkovou, renata.volejnikova(@)zstalent.cz.