• Historie školy

  • Historie naší školy

    • 1. 1. 2022
     • Stěhování školy do Bylan

      Stěhování školy do Bylan

      V průběhu prosince 2021 se po zdlouhavých útrapách s úředníky konečně povedlo školu přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor v Bylanech, škola tím získala vlastní stabilní zázemí, prostor pro realizaci trojroční, velké prostory pro pohybové aktivity žáků i mnohem větší blízkost k přírodě.

    • 4. 4. 2021
     • Prodej společenských podílů školy

      Prodej společenských podílů školy

      4. března 2021 se jedinným společníkem školy stává Mgr. Zdeněk Kratochvíl. Škola tím získává velkou stabilitu a do konce školního roku 202/2021 se podaří ustálit pedagogický sbor a navýšit celkový počet dětí ve škole na maximálně možnou kapacitu v té době 70 žáků.

    • 1.9.2019
     • Založení školy pod názvem Základní škola Comenia s.r.o.

      Založení školy pod názvem Základní škola Comenia s.r.o.

      Původní název školy byla Základní škola Comenia s. r. o., škola získala v průběhu srpnu 2019 licenci a od září 2019 začíná svůj provoz. Start byl velmi hektický, s pár dětmi a učitely, kteří různě projektu věřili a důvěru ztráceli. Hlavně díky podpoře rodičů se nakonec povedlo, aby škola překonala své začátky a začala růst.