• Příměstské tábory

   • Příměstské tábory

   • S potěšením pro Vás a Vaše děti i tento rok připravujeme příměstské tábory.

    Tento rok se potkáme v nových prostorách Základní školy Comenia na adrese BYLANY Č.P. 7, 538 01 BYLANY.

    Tábory jsou určeny pro děti, které navštěvují PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

    Příspěvky od rodičů jsou vybírány pouze na stravné dětí a vstupy na výletech. Ostatní náklady jsou hrazeny v rámci projektu, Podpora rodičů dětí na 1. st. ZŠ Comenia v Chrudimi, reg. číslo projektu, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

     

    Termín

    Téma

    Příspěvek na stravu/vstupy

    11. 7. - 15. 7.

    Dobrodružný

    1000 Kč

    18. 7. - 22. 7.

    Sportovní

    1000 Kč

    25. 7. - 29. 7.

    Kreativní

    1000 Kč

    8. 8. - 12. 8.

    Sportovní s angličtinou

    1 500 Kč

     

    Provozní doba příměstských táborů je od 7:30 do 17:00 hodin každý všední den.

    Kapacita příměstského tábora je vždy 15 dětí. Péči zajišťují nejméně 2 vychovatelé.

     Program dne:

     

     07:30 - 08:30           příchod dětí, volné hraní

     08:30 - 12:00           společný program, včetně dopolední svačiny

     12:00 - 13:00           oběd

     13:00 - 16:00           společný program, včetně odpolední svačiny

     16:00 - 17:00             volné hraní, odchod dětí

     

    Podrobnější informace o provozu dětského klubu jsou uvedeny v Provozni_rad_PT_ZS_Comenia_2022_A.pdf .

    • 11. 7. - 15. 7. 2022
     • Dobrodružný

      Dobrodružný

      Tábor pro všechny děti, které mají rády dobrodružství, těší je hry v přírodě a soutěže. Na táboře pojedou děti do ZOO v Bítovanech a podniknou výpravu na rozhlednu Bára.

       

    • 18. 7. - 22. 7. 2022
     • Sportovní

      Sportovní

      Tábor je zaměřený na sport a pohyb jako takový. Pojedeme společně na dva akční výlety (do Lumpária v Pardubicích a do Toulovcových maštalí). Děti si užijí spoustu soutěží a her.

    • 25. 7. - 29. 7. 2022
     • Kreativní

      Kreativní

      Pokud Vaše dítě raději tvoří a vyrábí, je tento tábor právě pro ni/něho. Malovat, tvořit a vyrábět budeme uvnitř i venku. Výlety podnikneme také dva, první na Veselý kopec a druhý do Licibořit do Pohádkové zahrady.

    • 8. 8. - 12. 8. 2022
     • Sportovní s angličtinou

      Sportovní s angličtinou

      Tábor plný angličtiny a pohybu. Dopoledne stráví děti s angličtinou a odpoledne naváží sportovní aktivity a hry. V rámci tohoto tábora pojedou děti na výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou.

   • Přihlášení na příměstský tábor

    • Chcete přihlásit Vaše dítě na příměstský tábor?

    1. Důležité je, abyste jako rodiče splnili tyto podmínky:

    Rodič, který pečuje o dítě a se kterým dítě žije ve společné domácnosti (pokud oba rodiče pečují a žijí s dítětem ve společné domácnosti, potom musí níže uvedené splňovat oba):

    a. je zaměstnán, nebo

    b. podniká, nebo

    c. studuje, nebo

    d. je v rekvalifikaci, nebo

    e. je veden jako uchazeč na úřadu práce.

    2. Pokud podmínky splňujete, podejte přihlášku Prihlaska_ditete_k_zapisu_na_PT_ZS_Comenia_2022.pdf mailem (naskenované podepsané PDF) na adresu renata.volejnikova@zstalent.cz, nebo ji vytištěnou a podepsanou pošlete, nebo doneste na Základní školu Comenia s.r.o., Bylany č.p. 7, 538 01 Bylany.

    3. Pokud bude volná kapacita na příměstském táboře, budeme Vás obratem kontaktovat, abychom se domluvili na doložení všech předepsaných dokumentů a úhradě příspěvku na stravu/vstupy a dopravu na Vámi zvoleném táboře. 

    4. Po doložení všech předepsaných dokumentů a úhradě finančního příspěvku bude Vaše dítě přihlášeno na příměstský tábor.

  • Příměstské tábory pro Vás připravili Petr Bulva, Barbora Baštová a Markéta Kimasa.

   Za projekt zodpovídá Ing. Renata Volejníková, tel. 775 733 599.
     • Barbora Baštová
     • Petr Bulva
     • Markéta Kimasa
     • Renata Volejníková
  • Staňte se naším fanouškem