• Zápisy pro rok 2022/2023

  • Jak to u nás probíhá před nástupem do školy?

    • 31. 1. 2022
     • Registrace žáka školy

      Registrace žáka školy

      Nejprve je potřeba vyplnit registrační formulář do naší školy. Po jeho vyplnění se přihlásíte k adaptačnímu pobytu a zažijete si s námi, jestli se Vám u nás bude nebo nebude líbit. Stejně tak si my (průvodci i děti) zažijí, jestli do jejich kolektivu patříte.

      Registrační formulář najdete po kliknutí na tento odkaz.

    • 1. 4. 2022
     • Zápis žáka do školy

      Zápis žáka do školy

      Zápis, jako takový pak formálně proběhne v období od 1. do 30. dubna 2022. Jde prakticky o formální záležitost, kdy předvyplněné dokumenty (z registrace) jen fyzicky ve škole podepíšete a přiložíte rodný list a Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce.

    • 31. 5. 2022
     • Rozhodnutí o přijetí

      Rozhodnutí o přijetí

      Následovat bude proces vyhodnocování přijímání dětí do naší školy, budou rozhodovat kritérie přijetí. Aktuálně s jistotou můžeme jen říct, že jediné nediskriminační kritérium, které akceptuje MŠMT je sourozenec ve škole.

      Tyto informace budou upřesněny, jakmile vydá MŠMT příslušné stanovisko.

      Tak i tak, do konce května budete mít informaci o tom, jestli Vaše dítě může do školy nastoupit.

    • 1. 6. 2022
     • Podpis smlouvy

      Podpis smlouvy

      V průběhu června spolu podepíšme smlouvu o vzdělávání a vy si vyberete formu a způsob placení školného. Zároveň také odesíláme na správní úřad údaje o žácích, kteří budou do naší školy nastupovat.

    • 3. 9. 2022
     • Reálný nástup do školy

      Reálný nástup do školy

      3. 9. 2022 Vás budeme očekávat při slavnostním zahájení nového školního roku.